zondag 23 december 2012

een deserteur van de Irakoorlog

Kimberly Rivera

Kimberly Rivera (geboren 1982) is de eerste vrouwelijke Amerikaanse deserteur die de oorlog in Irak ontvluchtte en onderdak in Canada zocht.  AWOL heet dat op zijn Amerikaans, Absent Without Official Leave.  Kimberly en haar man Mario besloten om financiële redenen dat een van hen bij het leger zou gaan.  In januari 2006 trad Kimberley in dienst en al in oktober werd ze naar Irak gestuurd.  Later zal ze verklaren dat ze alle illusies verloor, toen ze een huilend tweejaaroud Iraakse meisje gezen had dat met haar familie een vergoeding voor bombardementen door de coalitietroepen kwam opeisen.  Ze was naar Irak getrokken om het volk te helpen om er democratie te installeren.  Maar ze trof er alleen "leugens" aan en ze voelde zich verraden door de Amerikaanse overheid.

Begin 2007 was Rivera thuis met verlof.  Ze kreeg te horen dat ze al snel terug op missie zou gezonden worden.  Zij en haar man namen contact op met de in Toronto gevestigde War Resisters Support Campaign en op 18 februari 2007 vluchtte ze met haar man en twee kinderen naar Canada.  Rivera vroeg de vluchtelingenstatus aan.  In januari 2009 oordeelde de Immigration and Refugee Board dat Rivera het land moest verlaten.  Minister van Immigratie Jason Kenney beschreef Rivera en andere Amerikaanse deserteurs als "bogus claimants" (bedrieglijke asielzoekers), en noemde ze “mensen die vrijwilliger in een democratisch land voor het leger tekenen en daarna van gedachte veranderen en deserteren.  En dat is prima, dat is de beslissing die zij nemen, maar dat maakt hen nog geen vluchtelingen."

In augustus 2012, vijf jaar na haar aankomst in Canada, werd haar laatste beroepmogelijkheid verworpen en kreeg Rivera een nieuw uitzettingsbevel.  Amnesty International nam het voor haar op en stelde dat Rivera een gewetensbezwaarde is.  Rivera en Mario hebben vier kinderen.  Hun twee oudste kinderen werden geboren in de VS, en de twee jongste in Canada.  Kimberly gaf zich 20 september 2012 over aan de militaire autoriteiten en werd onmiddellijk aangehouden en opgesloten.

Ooit was Canada een vrijhaven voor deserteurs van de Vietnamoorlog.  Er wordt aangenomen dat 50000 tot 90000 Amerikaanse Vietnamdeserteurs nu nog steeds in Canada wonen.  Maar de huidige conservatieve Canadese regering stelt zich heel anders op.  Amnesty International vreest dat ze tot vijf jaar gevangenisstraf kan krijgen.  VOp 23 januari 2013 wordt beslist of ze voor de krijgsraad moet verschijnen.  olgens haar advocaat is er bewijsmateriaal dat de krijgsraad veel strengere uitspreekt voor deserteurs die politieke of morele motieven inroepen.

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 23 JANUARY 2013 TO:

Commanding General 4th ID and Fort Carson
Major General Joseph Anderson
Public Affairs Office
1626 Ellis Street
Ste. 200, Bldg. 118
Fort Carson, CO 80913, USA
Fax: +1 719-526-1021Geen opmerkingen:

Een reactie posten